Célkitűzésünk

Célkitűzésünk az élhető és fejlődő Magyarország, partnereink, valamint munkatársaink boldogulásának elősegítése. A célhoz vezető utat az együttműködésre alapozzuk, a mindenki számára megfelelő közös megoldásokon keresztül.

Magyarország, helyzeténél fogva, számos olyan előnnyel rendelkezik, illustrationmely páratlan és ebből fakadó attraktivitása kiemeli más országok adottságaihoz képest. Európa közepén, európai korridorok, fő közlekedési útvonalak kereszteződésében helyezkedik el. A logisztikai képességek széles köre előnyt jelent az ország számára, ami azonban fokozott terhet is eredményez a környezetre nézve zajterhelés és széndioxid, valamint korom kibocsátás formájában.

Vajon létezik-e megoldás, vagy megoldások kombinációja, mely (vagy melyek) mindenki számára bővülő előnyöket eredményezhetnek: a gazdasági előnyök fokozódó kiaknázása vezethet-e a környezet csökkenő terheléséhez ? Léteznek-e olyan alternatív megoldások, melyek győztes-győztes helyzetekhez vezetnek ?

Az egymástól függő és egymásnak bedolgozó vállalkozások komplex ökoszisztémát alkotnak. Együtt alkotják azt a rendszert, amelyben csak közösen tudnak érvényesülni, és amelyben egyre erőteljesebb az a felismerés, hogy a riválisok bukása adott esetben a saját vesztüket is okozhatja.” – írta Halász Gábor oktatáskutató.

 

Küldetésünk

A magyarországi logisztikai, ellátási-elosztási lánc gyakorlat minőségének fejlesztése, az ésszerű megoldások, az optimalizálási módszerek elterjesztésén, a fenntartható, az un. “zöld logisztika” programjainak erősítésén keresztül.

A szervezet értékei:

  • Környezettudatos működés, programok és e kultúra terjesztése
  • Középpontban az emberi képességek és lehetőségek kiterjesztése
  • Aktív és felelős (társadalmi) szerepvállalás
  • Törvényi attitűd
  • Elkötelezettség a működés minőség-központúsága mellett

A Bonitat felfogása szerint a minőség a szervezet valamely terméke, rendszere vagy folyamata saját jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse az érdekelt felek követelményeit.

A Bonitat Kft a minőség következő összetevőit különbözteti meg:

  • előírásoknak, szabványoknak való megfelelés,
  • megfelelés a partner nyilvánvaló igényeinek,
  • megfelelés a partner várható, rejtett igényeinek,
  • használatra, rendeltetésre való alkalmasság,
  • megfelelés a környezeti, társadalmi elvárásoknak, a vállalati kultúrának, a társadalmi méretű tanulásnak. 

 

Célkitűzésünk